Grondverzet

Maashaven Rotterdam

Vorige week een prachtig werk gestart op de Maashaven in Rotterdam. Vele kuubs worden in depot gezet om later afgevoerd te worden. Een goed begin!


 
 
 
Uitbreiding Watergang Rhijngeest te Leiden 

 Reeuwijk
 
 

IJ-BURG - Amsterdam
Voor Boskalis Nederland hebben wij ca. 15.000 m3 zand uit een overhoogte afgegraven en vervoerd naar een andere locatie op het centrum eiland t.b.v. landwinning.
Aanvullend transport werd verzorgd door C. Huiberts - Katwoude.
Tevens hebben wij circa 2000 m3 grond vervoerd van het centrum eiland naar de stortlocatie aan de Noorder IJ-Polder te Amsterdam.
In het korte tijdsbestek van twee weken is dit werk door ons uitgevoerd en opgeleverd tot volle tevredenheid van onze opdrachtgever.

  BOTERHUISPOLDER LEIDERDORP
Opdrachtgever Gemeente Leiderdorp
Werknummer : 12106
Recreatieve inrichting Boterhuispolder

  


KOOPMANSPOLDER MEDEMBLIK

Opdrachtgever: Provincie Noord Holland
                        Dienst Landelijk Gebied


 LUCHTFOTO  MEDEMBLIKOOSTVLIETPOLDER LEIDEN
Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Natuurontwikkeling in de Oostvlietpolder Leiden.
Onze werkzaamheden omvatten het inrichten van de Oostvlietpolder.
 
 

MATILOPARK LEIDEN FASE 3
Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Werknummer: 110016
Aanleg Matilopark - fase 3
De hele inrichting zal door den Breejen Infra B.V. worden aangelegd. 
Bestratingen, sloten, paden en de aanleg van drie bruggen worden gerealiseerd.

MATILOPARK LEIDEN FASE 2
Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Werknummer: 110009
Aanleg Matilo park Leiden - fase 2 
Het leveren en aanbrengen van grond voor ophoging ten 
behoeve van de realisering van het aan te leggen park. 

Goed grondwerk, een betrouwbare basis