BEGRAAFPLAATS

Uitbreiding begraafplaats Katwijk aan Zee

Katwijk begraafplaats duinrust


Voor de Stichting Beheer Begraafplaatsen Hervormde Gemeente zijn wij de begraafplaats Duinrust aan het uitbreiden met 83 keldergraven en circa 110 zandgraven

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het bestaande hekwerk aan de zijde van de parklaan verwijderd incl. de bestaande struiken en enkele bomen. Na het opschonen van het werkterrein is er gestart met het aanbrengen van de grafkelders hier worden betonnen ringen voor gebruikt met een afmeting van 2.44x1.00x0.75 welke tot 3 hoog gestapeld worden.

Voor de zandgraven wordt de bestaande bovenlaag verwijderd en aangevuld met uitgekomen zand tot ca. 20 cm onder het maaiveld waarna er schone grond wordt teruggebracht. Het nu aanwezige grind pad wordt opgenomen en op een nieuwe locatie, langs de grafkelders, terug gebracht.

Na gereedkomen van onze werkzaamheden zal er een nieuwe scherm langs de parklaan worden aangebracht waartegen een begroeiing komt dit om het hekwerk zoveel mogelijk in de omgeving op te laten gaan.

Ook zullen er nog diverse werkzaamheden met betrekking tot groenvoorziening worden uitgevoerd zodat na afloop van de werkzaamheden alles weer netjes ingepland is.

 

 
 

 

 

 

 

 

  Uitbreiding begraafplaats Woudenberg

Woudenberg, uitbreiding begraafplaats
Plaatsen 18 nieuwe grafkelders
Opdrachtgever: DB Econorm

 
 
 
 

Begraafplaats Rhoon


Rhoon, uitbreiding begraafplaats
Plaatsen 94 nieuwe grafkelders
Opdrachtgever: Gemeente Albrandswaard
                        Den Boer Econorm

 

 
 
 
 
 
 
 

Begraafplaats Katwijk aan Zee

Opdrachtgever: Stichting Hervormde Begraafplaatsen
                        Katwijk aan Zee
Werknummer:   110021
Uitbreiding Hervormde Begraafplaats Katwijk aan Zee
Leveren en plaatsen van 187 betonnen grafkelders.