SANERING

SOEST

Soest Molenstraat 102 Vlasman Sloopwerken

In opdracht van Vlasman Sloopwerken hebben wij een grondsanering uitgevoerd aan de Molenstraat 102 te Soest

In de achtertuin van de woning was een asbesthoudende borderrand aanwezig welke dusdanig vergaan was dat er asbestdeeltjes in de grond aanwezig waren, uit de uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de aanwezig grond tot ca. 10 cm onder het maaiveld verontreinigd was.

Wij hebben de ca. 4 m3 zandgrond met een 2 tons kraan afgegraven en de grond, tijdelijk, in big-bags opgeslagen in de tuin.

Na de ontgravingswerkzaamheden hebben wij de big-bags  vanuit de tuin afgevoerd met een kleine shovel, waarna de big-bags in de container van de opdrachtgever zijn gedeponeerd, de container is daarna afgevoerd en gestort bij een erkende verwerkingsinrichting.

Alle werkzaamheden zijn onder toezicht van een HVK van Arboadvies Ruigewaard uitgevoerd de milieukundige begeleiding was in handen van IDDS.
 

 

 

Y-helling Amsterdam

Den Breejen Infra is met een nieuw sanerings project gestart.
Het betreft een grondsanering op het project Y-helling.